STARO SE UMIKA NOVEMU

 To jesen, pred letošnjim prvim snegom na Vojskem, je kraj doživel še eno, sicer trajno spremembo svoje podobe. Porušili so namreč 134 let star objekt nekdanje vojskarske osnovne šole, ki se je umaknila novemu, v bližnji prihodnosti načrtovanemu večnamenskemu  objektu  centra rekreacije in sprostitve.
V drugi polovici 19.stoletja je bilo na Vojskarski planoti povprečno okrog  130-150 šoloobveznih otrok, zato je po odločitvi takratnih oblasti ter po dolgoletnih načrtovanjih in zbiranjih sredstev kraj leta 1881 dobil svojo šolsko stavbo. Med prvo in drugo svetovno vojno je ta postala premajhna, zato so jo preuredili in tako zagotovili  dovolj prostora za vojskarske otroke in šolarje  iz bližnjih sosednjih krajev- iz domačij v Gorenji Trebuši in Gorenji Kanomlji. Med drugo svetovno vojno šola ni delovala, saj so jo zasedli italijanski vojaki. Po kapitulaciji Italije  leta 1943 je bila v njej organizirana partijska šola za Primorsko in Gorenjsko, ki pa jo je nemška vojska še istega leta napadla in požgala. V boju sta padla tudi dva tečajnika.
Leta 1947 je bila šola obnovljena, pouk pa je potekal dvoizmensko, dvorazredno, in sicer od 1. do 4. razreda popoldne, od 5. do 8. pa dopoldne. V šestdesetih letih je šolo obiskovalo še okrog 90 učencev, kasneje pa vse manj, tako da je bila v osemdesetih letih na vojskarski podružnični šoli ukinjena osemletka, ostala je štirirazrednica. Od leta 1999 pa stavba že ne služi več svojemu namenu, saj se je pouk preselil v nove prostore v CŠOD. Leta 2005 je bila zaradi velikega upada vpisanih otrok podružnična šola Vojsko " začasno " ukinjena, vojskarski šolarji se vozijo na matično šolo v Idrijo.
Nič ne kaže, da bi na Vojskem šola, ki je v svet poslala mnogo znanih in pomembnih osebnosti, še kdaj zaživela. Objekt stare vojskarske šole pa se je tako umaknil novim načrtom kraja, saj krajevna skupnost na tej lokaciji v prihodnosti načrtuje večnamenski  objekt  centra rekreacije in sprostitve. O tem in drugih načrtih razvoja Vojskarske planote bodo danes prebivalci razpravljali na srečanju krajanov, ki ga v imenu sveta krajevne skupnosti ob 18.00 sklicuje njegov predsednik  Branko Lapajne, na delovno srečanje pa je povabil tudi idrijskega župana.  

Metka Rupnik
Foto: Branko Lapajne