Vojskarjev je malo, a so z dobrimi načrti pripravljeni poprijeti za delo.

Foto: Saša Dragoš

Vojsko gre pogumno v razvoj

sreda, 16. december 2015, 06:00

Vojsko, naša najvišja vas, ima smel razvojni program do leta 2018, realno strategijo turističnega razvoja in na osnovi obeh številne izdelane projektne naloge in naložbene načrte. Del jih že uresničuje. Zadnje leto ima ta skupnost predsednika, ki je prepihal planoto in v razvojna jadra pritegnil večino od sicer le dobrih 200 preostalih ljudi na planoti.

VOJSKO > Ob cerkvi, v središču vasi, je skoraj končan nov poslovilni objekt. Pod njo se je skupaj z jesenjo poslovila 134 let stara, zadnjih 16 let prazna šola in naredila prostor načrtovanemu centru rekreacije in sprostitve (CRS). Streljaj stran je sicer v problematiko vodovarstvenega območja že nekaj let ujeta načrtovana gradnja večnamenskega objekta. Pred uresničitvijo pa je preureditev središča vasi z malo čistilno napravo, igrišči in informativnimi tablami. Načrtov za oživitev planote, ki jim botruje predsednik skupnosti Branko Lapajne, je še veliko in zbor krajanov jih je podprl.

Najprej trgovina in promocija planote

Za našteto, ureditev kotlovnice na biomaso v CRS za ogrevanje središča vasi in gradnjo središčnega kanalizacijskega omrežja so nared projektne naloge. Skupaj z razvojnim programom je njihov avtor Branko Lapajne. Idrijčan, ki ga je planota pritegnila z lepotami in marljivimi ljudmi, s slabostmi pa izzvala k reševanju. “Najprej moramo v kraj vrniti trgovino. Kmetijska zadruga Idrija jo je pripravljena urediti, a ji moramo zagotoviti prostor,” je povedal. Če bo prostor, bo trgovina, tudi z njihovi pridelki, odprta v nekaj mesecih. Sicer bo morala počakati na večnamenski objekt.

Ta, s prostori za gasilsko in ostala društva in KS, bi že stal, a so ga nesrečno umestili v vodovarstven območje. Ker je Lapajne problemom le prišel do dna in se dejavno vključil v spreminjanje prostorskega plana občine, naj bi ga prihodnje leto začeli postavljati. Ob njem želijo odkupili površine za rekreacijo in gradnjo apartmajev. “Samo turizem, ki vključuje razvoj kmetijstva in gozdarstva, lahko Vojsko požene naprej. Srce me boli, ko srečujem množico priklopnikov s hlodovino na poti v dolino, namesto, da bi tja odvažali lesene hiše, na planoto pa vodili obiskovalce,” razmišlja Lapajne.

Občina bo šla težko v korak z Vojskarji

Damjana Slabe, od septembra predsednica novega turističnega društva Vojsko, je za planoto pripravila realno strategijo turističnega razvoja. Pravkar v sodelovanju s tekaškim centrom oblikujejo eno- do nekajdnevne programe obiska in promocijo na turističnih sejmih.

Upajo, da bodo CRS z igrišči, fitnesom in prostori za zdravstvo zgradili čez dve leti. “Ansambel Modrijani za otvoritveno slavje smo že naročili,” so se pošalili krajani. Občina bo šla težko v korak z okrog 200 Vojskarji. Za gradnjo CRS se sicer dogovarja s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti. Ta ima na Vojskem svojo enoto in bi mu zaprte športne površine prišle zelo prav, a državni center trenutno novih objektov ne financira.

“Zaradi zagnanosti smo Vojsko in Ledine izbrali kot prvi KS za postavitev male čistilne naprave. Urejamo tudi umestitev večnamenskega objekta v prostor. Zeleni turizem je usmeritev občine in naredili bomo vse, da bomo podprli vaše ideje,” je polet KS podprl župan Bojan Sever.

Da bo uresničitev načrtov v zastavljenih rokih težka, ve tudi Lapajne. “Korak za korakom jih bomo uresničili. Vizija, cilji, sodelovanje v skupnosti, so moja formula za uspeh,” je zaključil predstavitev in krajani so mu zaploskali.

SAŠA DRAGOŠ