DROBCI KRUTE ZGODOVINE

Praznovanje so začeli s koncertom Okteta Simona Gregorčiča, ki je s programom ljudskih in umetnih pesmi nastopil v cerkvi svetega Jožefa. Odlični pevci so poustvarili dela Gallusa, Mendelssohna, Ipavca, Aljaža in drugih ter dodali še nekaj narodnih.Po koncertu je sledila proslava v na novo urejenem vaškem središču. Oblikovala jo je znana glasbenica Marjetka Popovska, ki je nastopila ob spremljavi kitare. Pred spomenik padlim Vojskarjem v drugi svetovni vojni sta podžupan Bojan Režun in predsednik sveta KS Vojsko Branko Lapajne ob pozdravu častne straže položila cvetje. Spomine Vojskarjev je strnila Irena Hvala, preostali program pa so oblikovali mladinci in Marjetka Popovski.

Na letošnji proslavi ob krajevnem prazniku sta recitatorja zbranim prebrala besedilo, ki v strnjeni obliki govori o strahotah druge svetovne vojne na Vojskem. Branko Lapajne je iz dokumentov v arhivih in knjige Toneta Ferenca »Primorska pred vseljudsko vstajo 1943« rekonstruiral in v krajši zapis strnil dogajanja v začetku leta 1943 na Vojske

V začetku leta 1943 se je v širši okolici Trnovskega gozda, Gorenje Trebuše, Kanomlje in Mrzle Rupe zadrževala Gregorčičeva brigada in Južnoprimorski odred. Italijanske obveščevalne službe so to zaznale in v svojem poročilu je poveljstvo pehotne divizije »Veneto« za januar 1943 zapisalo:

 »Nadaljuje se široka propagandistična dejavnost upornikov v coni med Vojskim in Idrijo, kjer smo zaznali nadaljnje odhode k upornikom. Ta dejavnost se je v tem mesecu z znatno jakostjo in z zaskrbljujočim izidom razširila tudi na Trebušo. Zdi se, da tolpe, ki delujejo v tem kraju, prebivajo v coni Mrzla Rupa – Vojsko – Ogalce in Vojščica.«

 Prvi uspešen spopad na tem območju se je zgodil 3. februarja na območju Gačnika v bližini domačije pri Čibeju, ki je imel velik odmev tako med italijanskimi oboroženimi silami, ki so utrpele velike izgube, kot tudi med mladeniči z Vojskega in okolice, ki jih je ta uspeh še bolj spodbudil za odhod v partizane. Vendar so se naslednji dan po spopadu Italijani ponovno vrnili in iz maščevanja požgali hišo pri Čibejevih. Od marca do junija 1943 so se vrstili napadi partizanskih enot na posamezne italijanske postojanke v okolici Vojskega, Italijani so izvajali zaslišanja in tudi že prve aretacije. 22. junija se je po nekajdnevnih pripravah v spopad z Italijani spustil 1. bataljon Gregorčičeve brigade v odmevni bitki v Razorih. Poveljstvo 52. pehotne divizije »Torino« je o tem spopadu poročalo:

 »22. junija zjutraj je avtomobil javne varnosti s posadko 21 vojakov vozil proti Mrzli Rupi, da bi odpeljal nekaj oseb, aretirali naj bi dve ženski v Mrzli Rupi, osumljeni sodelovanja z uporniki. Okrog 8.30 ure so ga na koti 941 napadli uporniki, razmeščeni na levi in desni strani ceste. Napad je bil nenaden, močan in kratkotrajen. Vsi so bili mrtvi ali ranjeni ne da bi sploh lahko uporabili lastno orožje.«

 Že isti dan popoldne je na kraj dogodka prihitel z Vojskega 2. bataljon 82. pehotnega polka in skupaj s premičnim oddelkom iz Idrije naredil čistko in preiskal hiše v bližini napada ter 8 hiš požgal. 22. junija se je iz Gorice proti Idriji odpravil zloglasni inšpektor javne varnosti za Julijsko krajino Giuseppe Gueli, ki je sam osebno 23. junija vodil operacijo drugega čiščenja upornikov in njihovih simpatizerjev na področju Vojskega.

 Gueli je pozno popoldne, ob šestih, brzojavil iz Idrije vodji italijanske policije v Rimu, da je dal požgati 30 hiš in aretirati 24 oseb ter ubiti Ignacija in Jelinko Kogej, češ, da sta po zatrjevanju karabinerja Feruccia Tomasija (ranjenega preživelega) bila navzoča pri napadu in pri zasmehovanju ranjenega karabinerja.

 Natančnejši viri še navajajo, da je imela italijanska vojska po napadu v Razorah več očiščevalnih operacij v predelu Vojskega, Tisovca, Črnega vrha, Trebuše, Čekovnika in Mrzle Rupe. Vendar brez uspeha, ker je bil bataljon Gregorčičeve brigade že v taboru na Skobilišču pri Čavnu. Ta dogodek je dodobra zaznamoval tudi nadaljnje življenje na Vojskem. Mnogo ljudi je bilo takrat interniranih v razna taborišča, mnogi so padli v borbah za drugačno, boljše življenje ali drugače občutili strahote vojne.

 Povzetek iz Idrijskih novic : Damjan Bogataj

Priponke:
DatotekaOpisVelikost datoteke
Prenesi to datoteko (Častna straža pred spomenikom.docx)Častna straža pred spomenikom.docx 1214 kB
Prenesi to datoteko (G3008_0006_Prazniki KS Vojsko plakat.pdf)G3008_0006_Prazniki KS Vojsko plakat.pdf 328 kB