NOV DOM KRAJANOV IN GASILCEV – KER GA VOJSKARJI ZASLUŽIJO!

Sobota, 23. junij 2018

Na krajevni praznik 23. junija je bilo na Vojskem še posebej praznično. Namenu so predali dolgo pričakovano stavbo, ki bo namenjena druženju krajanov, kulturniškim dogodkom, predvsem pa bo le-ta dom vseh, ki pripadajo gasilskim vrstam.

Ob otvoritveni slovesnosti so se številnim zbranim krajanom in drugim obiskovalcem pridružili predstavniki občine Idrija, ki je bila glavni investitor novozgrajene stavbe. Župan občine Idrija Bojan Sever je v prazničnem nagovoru poudaril, da so Vojskarji pridobili prostore, ki si jih resnično zaslužijo. V nadaljevanju je še povedal, da je za razvoj kraja izredno velikega pomena konstantno naraščajoče število stalno naseljenih prebivalcev, predvsem pa, da je v domačijah vse več otroškega joka.
Predsednik PGD Vojsko Andrej Grošelj je izrazil zadovoljstvo, da se gasilcem pridružujejo tudi mladi, ki so porok tega, da bo gasilstvo na Vojskem živelo tudi v bodoče.

Poleg nove stavbe, ki se s svojo arhitekturo lepo umešča v vaško okolje, so se vojskarski gasilci razveselili gasilskega vozila. Predalo jim ga je PGD Idrija, simbolično pa izročil Marko Vehar, član sveta severno primorske regije in predsednik Gasilske zveze Idrija. Ob tem je poudaril zelo dobro rešitev tako imenovanega kroženja vozil, ki pospešuje obnavljanje voznih parkov. Novi pridobitvi je blagoslovil idrijski župnik Jože Pegan.

Za prijetno presenečenje so v nadaljevanju prireditvene slovesnosti poskrbeli krajani dela vasi, Vogalc in okolice. Pri nedavni gradnji enega od krakov vodovodnega omrežja je del sredstev ostal neporabljen, zato so ga z veseljem namenili domačim gasilcem kot darilo ob selitvi v nove prostore.Ob koncu uradnega dela so se vaščani in predstavniki vseh delujočih društev na Vojskem zahvalili predsedniku sveta krajevne skupnosti Vojsko Branku Lapajnetu za njegovo neutrudno delo pri spremljanju gradnje doma gasilcev in krajanov od  njegovih temeljev do zaključnih del.

Številni obiskovalci Vojskega so si poleg gasilskih prostorov ogledali tudi večnamensko dvorano. V njej bodo svojo dejavnost lahko razvijali kulturni delavci. Prostor, poln svetlobe, simbolično napoveduje prihodnost tamkajšnjih ustvarjalcev.

Krajevni praznik 23. junija je dan za spomin na tragične dogodke v času 2. svetovne vojne, ko je fašistični okupator požgal veliko število vojskarskih domačij. »Kljub številnim preizkušnjam pa so Vojskarji z ljubeznijo do domače zemlje vztrajali na tem koščku sveta in zgradili temelje za rodove, ki so in ki bodo še prišli,« je prireditev sklenila povezovalka programa, kulturna delavka Irena Hvala. 

 

Foto: I.. Seljak, I. Šinkovec


Polona Kapitan