Dogodki

Vojskarjev je malo, a so z dobrimi načrti pripravljeni poprijeti za delo.

Foto: Saša Dragoš

Vojsko gre pogumno v razvoj

sreda, 16. december 2015, 06:00

Vojsko, naša najvišja vas, ima smel razvojni program do leta 2018, realno strategijo turističnega razvoja in na osnovi obeh številne izdelane projektne naloge in naložbene načrte. Del jih že uresničuje. Zadnje leto ima ta skupnost predsednika, ki je prepihal planoto in v razvojna jadra pritegnil večino od sicer le dobrih 200 preostalih ljudi na planoti.

VOJSKO > Ob cerkvi, v središču vasi, je skoraj končan nov poslovilni objekt. Pod njo se je skupaj z jesenjo poslovila 134 let stara, zadnjih 16 let prazna šola in naredila prostor načrtovanemu centru rekreacije in sprostitve (CRS). Streljaj stran je sicer v problematiko vodovarstvenega območja že nekaj let ujeta načrtovana gradnja večnamenskega objekta. Pred uresničitvijo pa je preureditev središča vasi z malo čistilno napravo, igrišči in informativnimi tablami. Načrtov za oživitev planote, ki jim botruje predsednik skupnosti Branko Lapajne, je še veliko in zbor krajanov jih je podprl.

Najprej trgovina in promocija planote

Za našteto, ureditev kotlovnice na biomaso v CRS za ogrevanje središča vasi in gradnjo središčnega kanalizacijskega omrežja so nared projektne naloge. Skupaj z razvojnim programom je njihov avtor Branko Lapajne. Idrijčan, ki ga je planota pritegnila z lepotami in marljivimi ljudmi, s slabostmi pa izzvala k reševanju. “Najprej moramo v kraj vrniti trgovino. Kmetijska zadruga Idrija jo je pripravljena urediti, a ji moramo zagotoviti prostor,” je povedal. Če bo prostor, bo trgovina, tudi z njihovi pridelki, odprta v nekaj mesecih. Sicer bo morala počakati na večnamenski objekt.

Ta, s prostori za gasilsko in ostala društva in KS, bi že stal, a so ga nesrečno umestili v vodovarstven območje. Ker je Lapajne problemom le prišel do dna in se dejavno vključil v spreminjanje prostorskega plana občine, naj bi ga prihodnje leto začeli postavljati. Ob njem želijo odkupili površine za rekreacijo in gradnjo apartmajev. “Samo turizem, ki vključuje razvoj kmetijstva in gozdarstva, lahko Vojsko požene naprej. Srce me boli, ko srečujem množico priklopnikov s hlodovino na poti v dolino, namesto, da bi tja odvažali lesene hiše, na planoto pa vodili obiskovalce,” razmišlja Lapajne.

Občina bo šla težko v korak z Vojskarji

Damjana Slabe, od septembra predsednica novega turističnega društva Vojsko, je za planoto pripravila realno strategijo turističnega razvoja. Pravkar v sodelovanju s tekaškim centrom oblikujejo eno- do nekajdnevne programe obiska in promocijo na turističnih sejmih.

Upajo, da bodo CRS z igrišči, fitnesom in prostori za zdravstvo zgradili čez dve leti. “Ansambel Modrijani za otvoritveno slavje smo že naročili,” so se pošalili krajani. Občina bo šla težko v korak z okrog 200 Vojskarji. Za gradnjo CRS se sicer dogovarja s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti. Ta ima na Vojskem svojo enoto in bi mu zaprte športne površine prišle zelo prav, a državni center trenutno novih objektov ne financira.

“Zaradi zagnanosti smo Vojsko in Ledine izbrali kot prvi KS za postavitev male čistilne naprave. Urejamo tudi umestitev večnamenskega objekta v prostor. Zeleni turizem je usmeritev občine in naredili bomo vse, da bomo podprli vaše ideje,” je polet KS podprl župan Bojan Sever.

Da bo uresničitev načrtov v zastavljenih rokih težka, ve tudi Lapajne. “Korak za korakom jih bomo uresničili. Vizija, cilji, sodelovanje v skupnosti, so moja formula za uspeh,” je zaključil predstavitev in krajani so mu zaploskali.

SAŠA DRAGOŠ

STARO SE UMIKA NOVEMU

 To jesen, pred letošnjim prvim snegom na Vojskem, je kraj doživel še eno, sicer trajno spremembo svoje podobe. Porušili so namreč 134 let star objekt nekdanje vojskarske osnovne šole, ki se je umaknila novemu, v bližnji prihodnosti načrtovanemu večnamenskemu  objektu  centra rekreacije in sprostitve.
V drugi polovici 19.stoletja je bilo na Vojskarski planoti povprečno okrog  130-150 šoloobveznih otrok, zato je po odločitvi takratnih oblasti ter po dolgoletnih načrtovanjih in zbiranjih sredstev kraj leta 1881 dobil svojo šolsko stavbo. Med prvo in drugo svetovno vojno je ta postala premajhna, zato so jo preuredili in tako zagotovili  dovolj prostora za vojskarske otroke in šolarje  iz bližnjih sosednjih krajev- iz domačij v Gorenji Trebuši in Gorenji Kanomlji. Med drugo svetovno vojno šola ni delovala, saj so jo zasedli italijanski vojaki. Po kapitulaciji Italije  leta 1943 je bila v njej organizirana partijska šola za Primorsko in Gorenjsko, ki pa jo je nemška vojska še istega leta napadla in požgala. V boju sta padla tudi dva tečajnika.
Leta 1947 je bila šola obnovljena, pouk pa je potekal dvoizmensko, dvorazredno, in sicer od 1. do 4. razreda popoldne, od 5. do 8. pa dopoldne. V šestdesetih letih je šolo obiskovalo še okrog 90 učencev, kasneje pa vse manj, tako da je bila v osemdesetih letih na vojskarski podružnični šoli ukinjena osemletka, ostala je štirirazrednica. Od leta 1999 pa stavba že ne služi več svojemu namenu, saj se je pouk preselil v nove prostore v CŠOD. Leta 2005 je bila zaradi velikega upada vpisanih otrok podružnična šola Vojsko " začasno " ukinjena, vojskarski šolarji se vozijo na matično šolo v Idrijo.
Nič ne kaže, da bi na Vojskem šola, ki je v svet poslala mnogo znanih in pomembnih osebnosti, še kdaj zaživela. Objekt stare vojskarske šole pa se je tako umaknil novim načrtom kraja, saj krajevna skupnost na tej lokaciji v prihodnosti načrtuje večnamenski  objekt  centra rekreacije in sprostitve. O tem in drugih načrtih razvoja Vojskarske planote bodo danes prebivalci razpravljali na srečanju krajanov, ki ga v imenu sveta krajevne skupnosti ob 18.00 sklicuje njegov predsednik  Branko Lapajne, na delovno srečanje pa je povabil tudi idrijskega župana.  

Metka Rupnik
Foto: Branko Lapajne

Val 202 - Ujame vse

Nedeljski izlet http://val202.rtvslo.si/2015/11/vojsko/

Vojsko – vas brez greha

Vojsko

foto: vojsko.si

Na tokratnem Nedeljskem izletu smo obiskali najviše ležečo vas na Primorskem. Nadmorska višina Vojskega je 1080 metrov in ker ljudski rek pravi, da nad tisoč metri ni greha, se Vojskarji radi pošalijo, da živijo v vasi brez greha. Morda je tudi to razlog, da se je število vaščanov v minulih 10 letih precej povečalo.

Na Vojskem je tudi veliko možnosti za kratke izlete, mnogi se navdušujejo nad gledanjem zvezd, v bližini pa je tudi atraktiven slap Gačnik.

Slap Gačnik

foto: Emil

Jubilejno prireditev Pri nas je pesem doma so   zaključile vse skupine skupaj s poslušalci, ki jih je povedla Marjetka Popovska.

Jubilejno prireditev Pri nas je pesem doma so zaključile vse skupine skupaj s poslušalci, ki jih je povedla Marjetka Popovska.
Foto: Saša Dragoš

 

S starejšimi so poprijeli mladi

torek, 15. september 2015, 19:30

Na deseti prireditvi Pri nas je pesem doma so na Vojskem zapele skupine od Izole do Tepanja, ki negujejo in poustvarjajo ljudsko pesem. Čeprav je ta običajno spremljala vse dogodke v življenju ljudi, od najbolj žalostnih do veselih, je 13 pevskih skupin jubilej obarvalo veselo.

VOJSKO > “Danes smo se tukaj zbrali, da bi roko vam podali, zaželeli iz srca, naj vam še bog zdravja da. Živijo, oj živijo, slavljencem nazdravimo,” so v nedeljo ob izteku desete prireditve Pri nas je pesem doma prizadevnim organizatorjem zapeli Ljudski pevci iz Tepanja. Prijatelji, Ljudski pevci iz Lokovca, so voščilu priložili šampanjec, Izolanka Marjetka Popovska s skupino Cvetje v laseh pa je dodala energijo, ki je v petje povedla vse poslušalce.

Praznik ljudske pesmi

Skupinam je prisluhnilo rekordno število poslušalcev. Prireditev, ki so jo Vojskarji na takoj premajhnem seniku spočeli, da bi obudili družinsko petje, ki jim je skozi stoletja krajšalo in lajšalo življenje, predvsem pa dolge zime, se je ustalila kot vseslovenska. Z bogato zakladnico pesmi, ki so iz roda v rod spremljale vse življenjske mejnike.

“Za prijatelje si radi vzamemo čas,” so dejali priljubljeni pevci iz Lokovca, ki so jih organizatorji napovedali kar kot “naše” pevce. Uglašena zakonska para Povšič in Murovec ob odličnem petju znata poskrbeti tudi za zabavo.

Igrivo so svoj nastop ubrale Zarje, pevke ajdovskega društva upokojencev, in podobno Žnidarce z okolice Cola. Drugič, v upanju Vojskarjev, da ne zadnjič, so iz Istre v najvišjo primorsko vas dobro voljo, oljčne vejice, ljudske, ponarodele in narodno zabavne prinesle pevke Cvetja v laseh.

Skupina Korenine iz Zgornjega Posočja z vodjo, profesorico Majdo Luznik, je segla v preteklost, h koreninam ljudskega petja na širšem območju do Rezije in navdušila. Na Vojsko so pevke prišle z zgoščenko, Ljudski pevci iz Tepanja pa z zajetno knjigo ljudskih pesmi.

“Ljudsko pesem imamo radi, ker je čisto naša, slovenska. Ko smo pogledali v zbirko, smo videli, da so mnoge pesmi znane tudi nam,” so organizatorji ugotavljali, da je ljudska pesem živa po vsej Sloveniji.

Družine in mladi pevci

Ker se je vse skupaj začelo z družinami, jim Vojskarji na prireditvi ohranjajo pomembno mesto. Razveselile so zvonke sestre Mohorič (Idrijski log). Vsakokratnim udeleženkam prireditve, domačima skupinama Javorca in Grošelj, so se pridružili mlajši rodovi. Z mamama družin Menegati in Mrzlikar so zapeli vsi dijaki v njiju (Cerkno) in okrepljeni opravili z najtežjimi pesmimi. Skupino dveh sester Astra je obogatila snaha. Prijatelji s Črnega Vrha prepevajo v skupini treh. “Z največjim veseljem, kot smo jih nekoč skupaj s starši ob veselih in žalostnih trenutkih, pojemo pesmi, ki so se z ustnim izročilom prenašale iz roda v rod,” je zagotovilo pet sesterJakob (Dobrna).

S tem so Vojskarji uresničili ključna cilja širjenja in prenašanja ljudske pesmi na mlade.

SAŠA DRAGOŠ

 Že kar nekaj časa smo se na Vojskarski planoti pogovarjali o ustanovitvi turističnega društva, ki bi imelo svojo osnovno nalogo spodbujanje razvoja turizma, krepitev turistične kulture in uresničevanje skupnih ciljev turistične ponudbe na Vojskarski planoti in širše, saj ugotavljamo, da je  turizem ena izmet  panog , ki ima velike vsestranske možnosti nadaljnega razvoja v kraju. Z združitvijo ponudb gostinskih in nastanitvenih kapacitet, ponudb ogledov znamenitosti, možnosti športnih aktivnosti kot so gorsko kolesarjenje, pohodi, višinske priprave športnikov in klubov, tek na smučeh, alpsko smučanje,  ponudbe rekreacijskega jahanja z ogledom celotne vojskarske planote in še mnogo drugih aktivnosti. S to vizijo želimo pritegniti tudi širšo skupnost, krajanke in krajane, da se odločajo za dopolnilne dejavnosti v sklopu svojih kmetij : kmečki turizem, apartmajski turizem, proizvodnja domačih izdelkov za trg in obiskovalce.

Ustanovni zbor je potekal dne 8.09.2015 v prostorih KS Vojsko, društvo je ustanovilo osem članov ustanoviteljev. Izvoljen je bil

Upravni odbor TD Vojsko, ki ga sestavljajo : Predsednik : ga. Damjana Skok; podpredsednik : ga. Urška Poljanec in član ga. Tadeja Vončina

Nadzorni odbor TD Vojsko : g. Branko Lapajne; g. Rok Likar in ga Irma Grošelj

                                                                                                                                            Pripravil ; B. Lapajne

 

                                                                

 

Priponke:
DatotekaOpisVelikost datoteke
Prenesi to datoteko (USTANOVNI ZBOR - za tisk 2.docx)USTANOVNI ZBOR - za tisk 2.docx 187 kB

 
Foto: Saša Dragoš

 

Da bi humanost preglasila zlo

ponedeljek, 31. avgust 2015, 18:15

Približno dvesto pohodnikov je v soboto iz treh smeri (Črnega Vrha, Predmeje in Želina) počastilo spomin na prenos stotih ranjencev iz bolnic Pavla in Franja na nadleško polje avgusta leta 1944.

VOJSKO > Na srečanju na Vojskem se jim je pridružila množica ljudi iz vse Primorske, še prej pa so se prijatelji bolnic Franja in Pavla srečali pod eno od postojank slednje na Hudem polju. Skupaj z govornikoma, predsednikom slovenskega društva za vrednote NOB Titom Turenškom in bivšim poslancem Miranom Potrčem, so se zavzeli, naj spomin na vzorno humanost slovenske NOB (v prenosu ranjencev je sodelovalo kar tisoč borcev IX. korpusa) prebudi najboljše v ljudeh in premaga zlo vstajajočih totalitarističnih režimov - fašizma in nacizma po vsej Evropi in kakopak tudi v Sloveniji. SD

22.junija, je Občina Idrija svečano obeležila svoj občinski praznik, s katerim počasti spomin na pomemben dogodek iz zgodovine mesta Idrija. Na dan sv. Ahacija leta 1508 so namreč idrijski rudarji po letih siromašnih izkopov odkrili bogato živosrebrno žilo, ki je omogočila razcvet rudnika in razvoj mesta nad njim za naslednjih 500 let. Praznik občine pa je bil včeraj združen še z enim prazničnim dogodkom – krajevnim praznikom Vojskega. Krajevna skupnost Vojsko namreč vsako leto s posebno prireditvijo ohranja spomin na tragičen dogodek - požig vasi 23. junija leta 1943.

Praznično vzdušje je na Vojskem že pred slavnostno sejo občinskega sveta soustvarjala dva dogodka - koncert Pirnatovega nagrajenca Ženskega pevskega zbora Spodnja Idrija z orgličarjem Mirom Božičem v farni cerkvi in gasilska vaja prejemnika nagrade Občine Idrija PGD Vojsko.

Slavnostnega zasedanja idrijskega občinskega sveta v dvorani Centra šolskih in obšolskih dejavnosti so se udeležili občinski svetniki in sodelavci občinske uprave, predstavniki javnih ustanov občine, vodstva krajevnih skupnosti, letošnji občinski nagrajenci ter številni prebivalci in prijatelji Vojskega. Zbrane je uvodoma pozdravil in nagovoril predsednik KS Vojsko Branko Lapajne, ki je orisal zgodovinski in današnji utrip Vojskega v upanju, da se bo življenje na tej najvišji planoti na Idrijskem ohranjalo tudi v prihodnjih rodovih. Idrijski župan Bojan Sever pa je v svojem nagovoru izpostavil nekatere razvojne projekte, ki jih občina že načrtuje in bodo lahko uresničeni le, če bodo svoje priložnosti v njih videli ljudje, ki v idrijski občini živijo. Ob tej priložnosti se je zahvalil tudi vojskarskim gostiteljem – krajevni skupnosti, KUD Planika Vojsko za oblikovanje programa slavnostne seje občinskega sveta in Društvu kmečkih žena in deklet Vojsko za pogostitev po koncu uradnega dela slovesnosti.

V osrednjem delu svečanosti pa sta župan Bojan Sever in predstavnica komisije za nagrade Špela Kokalj podelila nagrade Občine Idrija za leto 2015.

2015-06-22 19.22.18

Letošnji dobitnik Pirnatove nagrade, najvišjega občinskega odličja za področje kulture, je Kulturno društvo Ženski pevski zbor Spodnja Idrija za tridesetletno predanost petju. Nagrado Jožefa Mraka, najvišjo občinsko nagrado za dolgoletno delo na različnih področjih, je letos prejelo Združenje šoferjev in avtomehanikov Idrija za dolgoletno prostovoljno delo na področju prometne varnosti. Dobitniki nagrad Občine Idrija za leto 2015 pa so: Prostovoljno gasilsko društvo Vojsko za nesebično humano delovanje; Danica Markič iz Srednje Kanomlje za aktivno vsestransko delovanje v KS Kanomlja in Društvo kmečkih žena in deklet Vojsko za oživljanje starih običajev in družabnega življenja kraja. Gorski tekač Jošt Lapajne z Ledinskega Razpotja pa je za svoje odlične športne uspehe prejel nagrado za mlade ustvarjalce. V imenu vseh nagrajencev se je občini, občinskemu svetu, komisiji za nagrade in predlagateljem zahvalila Monika Rijavec, zborovodja Ženskega pevskega zbora Spodnja Idrija.

Kulturni program svečanosti so sproščeno in simpatično, v duhu planinskega pohajkovanja po naših naravnih in kulturnih znamenitostih oblikovali in povezovali član KUD Planika Vojsko, praznovanje pa se je po seji nadaljevalo ob pokušini dobrot, ki so jih pripravile članice Društva kmečkih žena in deklet Vojsko. 

Metka Rupnik

https://www.youtube.com/watch?v=QcCeeX-HMKM