Projekti

Navzkrižja med človekom in populacijami rjavega medveda v Evropi so še vedno ena izmed glavnih groženj ohranitvi te zveri. Mednarodni projekt LIFE DINALP BEAR, ki ga je pri nas izvajal Zavod za gozdove, teži k izboljšanju sobivanja ljudi in zveri. Eden od ukrepov je preprečevanje škode, ki jo povzročajo medvedi. Tako so med čebelarje in rejce drobnice razdelili električne ograje in obudili uporabo pastirskih psov. Podobno vlogo imajo medvedovarni zabojniki za smeti. Vsi ti ukrépi medvede odvračajo od obiskov naselij in napadov na drobnico. Projekt je bil zelo uspešen, saj se je v zadnjih letih škoda zmanjšala za 95 odstotkov.

Take zabojnike smo postavili že leta  2016 tudi v Mrzli Rupi v KS Vojsko. Naselje Mrzla Rupa stoji  na obrokih Trnovskega gozda, ki ima v svojem zaledju tudi tako imenovane velike zveri - medveda, tako, da ni nobeno presenečenje , če ga srečamo tudi v bližini naselja ali pa celo pri brskanju v kontejnerjih za smeti kjer išče njemu všečno hrano.

Posnetek :

https://4d.rtvslo.si/arhiv/makroregije-tukaj-in-zdaj/174585294

B. Lapajne

 

Priponke:
DatotekaOpisVelikost datoteke
Prenesi to datoteko (Srečanje krajanov 2018 1.pdf)Srečanje krajanov 2018 1.pdf 1995 kB

Ob iskanju optimalne rešitve za približanje storitve odvoza odpadkov krajanom in s tem omogočanje pravilnega ravnanja in ločevanja odpadkov ter razbremenitve obstoječe lokacije v centru Vojskega smo skupaj z Komunalo d.o.o. Idrija v letu 2017 postavili po celotnem območju Vojskega  EKO  otoke.  Mesta so bila določena na lokacijah kjer so v večini primerov že bili zabojniki za MKO . Takih lokacij je 11. Na sedaj postavljenih EKO otokih bo možno zbiranje  štirih vrst odpadkov ( postavljeni so 4-je kontejnerji ) in sicer ostanke odpadkov oz. MKO - to so tisti nekoristni odpadki, ki se jih ne da reciklirati, odpadna mešana embalaža, odpadni papir in karton in odpadna steklena embalaža.

Idejni projekt smo zastavili v letu 2016 dokončali pa v letu 2017

Eko otok - na lokaciji Maganija