Projekti

Edina panoga , ki v svetovnem merilu narašča. Na tem področju ima Vojskarska planota neizmerne možnosti zaradi  še dokaj neokrnjene narave, izredne lege in povezav z svetom ( na sever, jug, vzhod in zahod ), zgodovinskih obeležij ( Tiskarna Slovenija, Partizansko pokopališče, Limes..), naravnih znamenitosti ( Bukov vrh, Smrekova Draga, Ledena jama, Snežena jama, mokrišča..) in razglednih točk( Hudournik, Škol, Planinca, Rovtarjev vrh…)

Priponke:
DatotekaOpisVelikost datoteke
Prenesi to datoteko (Strategija razvoja turizma.pdf)Strategija razvoja turizma.pdf 4175 kB
Priponke:
DatotekaOpisVelikost datoteke
Prenesi to datoteko (PROGRAM  RAZVOJA   KS VOJSKO.pdf)PROGRAM RAZVOJA KS VOJSKO.pdf 217 kB

Skladno z EU direktivo, ki nalaga skupnostim in občinam , da v večjih zaselkih kjer je možno s kanalizacijskim sistemom povezati več stanovanjskih ali podobnih objektov poveže odtok fekalij in ostalih vsebin preko čistilne naprave. Sam center naselja vasi Vojsko lahko dejansko na tak način povežemo. Idejni projekti so narejeni in v javni obravnavi. Sledi priprava projektne dokumentacije z vsemi soglasij in izvedba. Predvideva se , da bi sistem pričel delovati v letih 2018-2019

2017

Pripravljeni PGD projekti. Smo v fazi pridobivanja soglasij saj je cilj v letošnjem letu še pridobiti gradbeno dovoljenje.

Priponke:
DatotekaOpisVelikost datoteke
Prenesi to datoteko (MČN -2.pdf)MČN -2.pdf 230 kB
Prenesi to datoteko (MČN-1.pdf)MČN-1.pdf 415 kB

Svet KS Vojsko je na svoji seji dne 17.12.2014 ugotovil, da je predvidena mrliška vežica za koriščenje nepopolna in nefunkcionalna ker ni predvidenega prostora za čajno kuhinjo in prepotrebnim WC-jem. Odločeno je bilo , da se preuči možnosti dodatne dograditve. Ker objekt prehaja v last Občine Idrija je bilo še naknadno ugotovljeno, da je potrebno še dodatno urediti dokumentacijo. Predvideno je , da objekt končamo v letu 2015. 

Priponke:
DatotekaOpisVelikost datoteke
Prenesi to datoteko (Mrliška vežica.pdf)Mrliška vežica.pdf 334 kB
Prenesi to datoteko (Projektna naloga - Dograditev.pdf)Projektna naloga - Dograditev.pdf 105 kB

PROJEKTNA NALOGA je izredno pomembna za sam kraj na področju razvoja turizma, kulturnih dejavnostih , potrebe po športnih aktivnostih in prireditvah v zvezi s tem. Prednost projekta  je tudi v združevanju potreb CŠOD-ja, TSK Idrija, društev v kraju, obiskovalcev - gostov ter samih krajank in krajanov po rekreaciji in sprostitvi. Tu planiramo tudi nova delovna mesta na področju storitvenih dejavnosti v samem kraju. Odpira nam pa tudi  možnosti izvedbe projektov na področju zdravja in višinskih priprav različnih športnih klubov iz Slovenije ali tujine. 

Potrjena je bila s sklepom sveta KS Vojsko dne 17.12.2014

2015

Narejen idejni projekt kotlovnice na biomaso

Narejen idejni projekt ureditve centra vasi Vojsko

 

Priponke:
DatotekaOpisVelikost datoteke
Prenesi to datoteko (Center vasi Vojsko.pdf)Center vasi Vojsko.pdf 482 kB
Prenesi to datoteko (Projektna naloga - UC Vojsko.pdf)Projektna naloga - UC Vojsko.pdf 327 kB
Prenesi to datoteko (Tekst.pdf)Tekst.pdf 1000 kB

Svet KS je na  seji sveta KS Vojsko dne 17.12.2014  s sklepom potrdil vsebinsko spremembo projekta - Večnamenski objekt Vojsko. Razlogi so predvsem v sami izkoriščenosti predvidenih prostorov. Nekatere predvidene prostore smo raje umestili v nov začrtan projekt - Ureditev centra vasi Vojsko. Projekt Gasilni dom Vojsko naj bi se gradil v letu 2016. Parkirni prostor pa v letih  2017-2018 skupaj z projekttom MČN-Vojsko 1. V kolikor nam zaradi težav z vodovarstvenim območjem ni bi uspela umestitv objekta na predvideno lokacijo, bomo lokacijo objekta spremenili.

2016

Izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje potrebnih soglasij za gradbeno dovoljenje. 28. oktobra vložen zahtevek za pridobitev gradbenega dovoljenja

2017

Januarja pridobljeno gradbeno dovoljenje. Na objavljeno JN se prijavita dva ponudnika, izbran je Zidgrad Idrija. Gradnja objekta se prične 19.06.2017.

Priponke:
DatotekaOpisVelikost datoteke
Prenesi to datoteko (02 - arhitektura PGDVOJSKO GASILSKI PGD TEXT.pdf)02 - arhitektura PGDVOJSKO GASILSKI PGD TEXT.pdf 671 kB
Prenesi to datoteko (Gasilni dom -Vojsko PNaloga.pdf)Gasilni dom -Vojsko PNaloga.pdf 387 kB
Prenesi to datoteko (S.pdf)S.pdf 607 kB