Svet KS Vojsko je na svoji seji dne 17.12.2014 ugotovil, da je predvidena mrliška vežica za koriščenje nepopolna in nefunkcionalna ker ni predvidenega prostora za čajno kuhinjo in prepotrebnim WC-jem. Odločeno je bilo , da se preuči možnosti dodatne dograditve. Ker objekt prehaja v last Občine Idrija je bilo še naknadno ugotovljeno, da je potrebno še dodatno urediti dokumentacijo. Predvideno je , da objekt končamo v letu 2015. 

Leto 2018

Ugotavlja se, da je v primeru dežja potreben pred sam mrliško vežico nadstrešek. Vsa potrebna dovoljenja za poseg smo pridobili. Dograditev naj bi bila končana v letu 2018.

NADSTREŠEK USPEŠNO KONČAN V LETU 2018