Skladno z EU direktivo, ki nalaga skupnostim in občinam , da v večjih zaselkih kjer je možno s kanalizacijskim sistemom povezati več stanovanjskih ali podobnih objektov poveže odtok fekalij in ostalih vsebin preko čistilne naprave. Sam center naselja vasi Vojsko lahko dejansko na tak način povežemo. Idejni projekti so narejeni in v javni obravnavi. Sledi priprava projektne dokumentacije z vsemi soglasij in izvedba. Predvideva se , da bi sistem pričel delovati v letih 2018-2019

2017

Pripravljeni PGD projekti. Smo v fazi pridobivanja soglasij saj je cilj v letošnjem letu še pridobiti gradbeno dovoljenje.

Oktober 2017

Na tretji javni obravnavi so se krajani odločili , da se projekt začasno ustavi.

Priponke:
DatotekaOpisVelikost datoteke
Prenesi to datoteko (MČN -2.pdf)MČN -2.pdf 230 kB
Prenesi to datoteko (MČN-1.pdf)MČN-1.pdf 415 kB