Ob iskanju optimalne rešitve za približanje storitve odvoza odpadkov krajanom in s tem omogočanje pravilnega ravnanja in ločevanja odpadkov ter razbremenitve obstoječe lokacije v centru Vojskega smo skupaj z Komunalo d.o.o. Idrija v letu 2017 postavili po celotnem območju Vojskega  EKO  otoke.  Mesta so bila določena na lokacijah kjer so v večini primerov že bili zabojniki za MKO . Takih lokacij je 11. Na sedaj postavljenih EKO otokih bo možno zbiranje  štirih vrst odpadkov ( postavljeni so 4-je kontejnerji ) in sicer ostanke odpadkov oz. MKO - to so tisti nekoristni odpadki, ki se jih ne da reciklirati, odpadna mešana embalaža, odpadni papir in karton in odpadna steklena embalaža.

Idejni projekt smo zastavili v letu 2016 dokončali pa v letu 2017

Eko otok - na lokaciji Maganija