Navzkrižja med človekom in populacijami rjavega medveda v Evropi so še vedno ena izmed glavnih groženj ohranitvi te zveri. Mednarodni projekt LIFE DINALP BEAR, ki ga je pri nas izvajal Zavod za gozdove, teži k izboljšanju sobivanja ljudi in zveri. Eden od ukrepov je preprečevanje škode, ki jo povzročajo medvedi. Tako so med čebelarje in rejce drobnice razdelili električne ograje in obudili uporabo pastirskih psov. Podobno vlogo imajo medvedovarni zabojniki za smeti. Vsi ti ukrépi medvede odvračajo od obiskov naselij in napadov na drobnico. Projekt je bil zelo uspešen, saj se je v zadnjih letih škoda zmanjšala za 95 odstotkov.

Take zabojnike smo postavili že leta  2016 tudi v Mrzli Rupi v KS Vojsko. Naselje Mrzla Rupa stoji  na obrokih Trnovskega gozda, ki ima v svojem zaledju tudi tako imenovane velike zveri - medveda, tako, da ni nobeno presenečenje , če ga srečamo tudi v bližini naselja ali pa celo pri brskanju v kontejnerjih za smeti kjer išče njemu všečno hrano.

Posnetek :

https://4d.rtvslo.si/arhiv/makroregije-tukaj-in-zdaj/174585294

B. Lapajne