Na 9.seji sveta KS Vojsko smo predvsem obravnavali dosežene plane za leto 2015 in predloge za rebalans proračuna za leto 2016. Ostale točke dnevnega reda so se nanašale na podajanje informacij o poteku dela na posameznih pripravah projektov, ki se bodo izvajali v letih 2016...in dalje.