Zapisniki sestankov sveta

Svet KS Vojsko je razpravljal o poteku in predvidenih planih za leto 2016. Poudarek je bil na  prireditvah v juniju 2016 in predvideni postavitvi ekoloških otokov.  Zapisnik in gradivo v prilogi. 

Predsednik sveta KS Vojsko

Branko Lapajne

Na današnjem sestanku sveta smo obravnavali predvsem plane investicij za letošnje in prihodnja leta. Letošnje leto smo si v krajevni skupnosti zastavili tudi cilj večjega števila prireditev tako kulturnih kot tudi športnih. Druženje krajank in krajanov vidimo kot obliko sporuzamevanja , skupnega ustvarjanja in delovanja na pomembnih področjih razvoja kraja Vojsko.

Predsednik sveta KS Vojsko

Branko Lapajne

Priponke:
DatotekaOpisVelikost datoteke
Prenesi to datoteko (Pluženje 2015-2016.pdf)Pluženje 2015-2016.pdf 133 kB
Prenesi to datoteko (PRIREDITVE  NA  VOJSKEM V  LETU 2016.pdf)PRIREDITVE NA VOJSKEM V LETU 2016.pdf 454 kB
Prenesi to datoteko (Zapisnik 12. seja sveta KS.pdf)Zapisnik 12. seja sveta KS.pdf 179 kB

Na 11. seji sveta KS Vojsko smo predvsem obravnavali  Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija za programsko obdobje 2015 - 2020, dejavnosti ob  Mednarodnem prostovoljnem taboru - Junij 2016, informacije v zvezi z zastavljenimi plani za leto 2016 in predlog, da se organizira v času krajevnega praznika ( junij 2016 ) KS Vojsko - Teden KS Vojsko.

 

 

 

Priponke:
DatotekaOpisVelikost datoteke
Prenesi to datoteko (Zapisnik  11. seja sveta KS.pdf)Zapisnik 11. seja sveta KS.pdf 95 kB

Na 10. seji KS Vojsko smo se predvsem posvetili planom že tradicionalnih prireditev na Vojskem v letu 2016 in možnosti izvedbe dnevov KS Vojsko

Priponke:
DatotekaOpisVelikost datoteke
Prenesi to datoteko (Zapisnik  10. seje sveta KS.pdf)Zapisnik 10. seje sveta KS.pdf 74 kB

Na 9.seji sveta KS Vojsko smo predvsem obravnavali dosežene plane za leto 2015 in predloge za rebalans proračuna za leto 2016. Ostale točke dnevnega reda so se nanašale na podajanje informacij o poteku dela na posameznih pripravah projektov, ki se bodo izvajali v letih 2016...in dalje.

Na 8. redni seji sveta KS Vojsko smo se predvsem pogovarjali o osnutku spremembe OPN-ja ( občinskega prostorskega načrta ) na vojskarski planoti.

Priponke:
DatotekaOpisVelikost datoteke
Prenesi to datoteko (Vojsko 27.pptx)Vojsko 27.pptx 2713 kB
Prenesi to datoteko (Zapisnik  8. seja sveta KS.pdf)Zapisnik 8. seja sveta KS.pdf 71 kB

Na sedmi seji sveta KS Vojsko smo predvsem govorili o pripravi na slavnostno sejo OS Idrija in skupnem  praznovanju praznika Občine Idrija ( 22.06 ) in krajevnem prazniku KS Vojsko, ki ga krajanke in krajni praznujemo 23.06. v spomin na požig vasi na ta dan pred 72. leti.

Priponke:
DatotekaOpisVelikost datoteke
Prenesi to datoteko (zapisnik  7. seja sveta KS.pdf)zapisnik 7. seja sveta KS.pdf 61 kB

Poglavitna tema seje je bila vodovarstveno območje zajetja za javni vodovod Vojsko-Čekovnik. Z reševanjem omenjene problematike se je sprostilo območje na severo-zahodu OPN -ja, kjer je mnogo let veljalo za prepovedano območje gradnje novih objektov in zemeljskih del. V tem delu je po predvidenem planu izgradnja gasilskega doma, ureditev parkirišča z parkirnim prostorom za avtodome ter izgradnja kanalizacijskega omrežja.

Priponke:
DatotekaOpisVelikost datoteke
Prenesi to datoteko (Zapisnik  6. seje sveta KS.pdf)Zapisnik 6. seje sveta KS.pdf 112 kB
Prenesi to datoteko (Zapisnik sestanka 8 04 2015.pdf)Zapisnik sestanka 8 04 2015.pdf 597 kB

Poglavitni točki seje sta bili predstavitev lokalnih oznak, označevalnih tabel in smerokazov poti po vojskarski planoti in pa predstavitev nove spletne strani //Vojsko.si//

Priponke:
DatotekaOpisVelikost datoteke
Prenesi to datoteko (Zapisnik 5. seje sveta KS Vojsko.pdf)Zapisnik 5. seje sveta KS Vojsko.pdf 110 kB

Na seji sveta je bil prisoten  tudi župan Občine Idrija g. Bojan Sever. Tema je bila predvsem proračun OI za leto 2015-2016

Priponke:
DatotekaOpisVelikost datoteke
Prenesi to datoteko (Zapisnik  4. seje sveta KS.pdf)Zapisnik 4. seje sveta KS.pdf 91 kB