Organizacija in članstvo

Kulturno prosvetno društvo Planika Vojsko deluje na prostovoljni in neprofitni osnovi.  Organiziranost in delovanje društva je urejeno s statutom društva.

Ustvarjalno področje društva

  • gledališka in lutkovna dejavnost
  • glasbena dejavnost
  • literarna dejavnost
  • likovna dejavnost
  • prireditvena dejavnost

Upravni odbor društva

Irena Hvala, predsednik in zastopnik
Sonja Hvala, tajnik
Tadeja Vončina, blagajnik
Renata Hvala, član
Mojca Magajna, član
Rok Likar, član

Naslov društva

Kulturno prosvetno društvo Planika Vojsko
Vojsko 16, 5280 Idrija