Krajevna skupnost

Politika kakovosti

Cilji kakovosti

Gradimo medsebojno zaupanje, dobre odnose in razumevanje. Uresničujemo zahteve, pričakovanja in želje. Krajanke in krajane obveščamo in seznanjamo z dogodki in novostmi. Prizadevamo si za razvoj okolja v katerem delujemo, ga nadgrajujemo in povezujemo vsa prostovoljna društva, ki se z prostovoljnim delom krajank in krajanov udejstvujejo na najrazličnejših področjih javnega življenja.

Skrb za okolje je vodilno načelo delovanja, pri čemer sledimo težnji po zmanjševanju obremenjevanja okolja ter preprečujemo morebitne nestrokovne posege v naravo. Vse aktivnosti so namenjene iskanju inovativnih rešitev, ki zagotavljajo učinkovito rabo naravnih virov in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.

Skrbimo za obiskovalce. Jih vodimo, obveščamo in jim zagotavljamo prijetno bivanje. Prizadevamo si razumeti in uresničiti njihova pričakovanja in želje. V sodelovanju z njimi ustvarjamo nove oblike in inovativne rešitve, ki zagotavljajo višjo kakovost življenja, večjo varnost in boljše počutje.

Znanje in kompetentnost

Cenimo znanje in kompetentnost vsakega posameznika. Združujemo krajanke in krajane z znanjem, izkušnjami, motivacijo in kompetencami, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Spodbujamo prenos znanja in izkušnje na mlajše, dvigujemo samozavest in oblike izobraževanja.

Razvoj kraja

Gledamo v prihodnost. Nenehno iščemo nove trajnostne rešitve za ugodje bivanja v okolju kjer živimo. Naši cilji razvoja so v:

  • razvoju turizma
  • razvoju kmetijstva in poljedelstva
  • razvoju infrastrukture

Gradimo na predpostavki možnosti in zmožnosti.

Odličnost

Oblikujemo rešitve, ki so preverjeno varne, učinkovite in okolju prijazne. Na ta način uresničujemo našo zavezanost trajnostnemu razvoju in dosegamo zadovoljstvo krajank in krajanov.

Predsednik sveta KS Vojsko
Branko Lapajne

 Vojsko, 1.12.2014

reliable cheap swiss richard mille replica online store.