Zapisniki sestankov sveta

Prva redna seja KS Vojsko 2018-2022

Prva redna seja sveta KS Vojsko v novi sestavi je bila 3.01.2019. Zapisnik v prilogi.

Predsednica sveta KS Vojsko

Milojka Ječnik