Zapisniki sestankov sveta

Druga seja sveta KS Vojsko

Druga seja sveta KS Vojsko v novi sestavi je bila 1.07.2019. Obravnavali smo plan dela. Zapisnik je v prilogi.

 

Predsednica sveta KS Vojsko,

Milojka Ječnik